Cel kongresu

W dobie dynamicznego postępu technologicznego, a w szczególności intensywnie rozwijającej się branży maszynowej pojawiła się silna potrzeba stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz doświadczeń dedykowanej liderom oraz ekspertom merytorycznym z rosnącego w siłę rynku obróbki stali.

Kongres ma celu zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych na rynku obróbki stali mających realny wpływ na poprawę jakości oraz sprawności pracy w polskich zakładach produkcyjnych.
Czasopismo „STAL Metale & Nowe Technologie” od przeszło 15 lat wspiera specjalistów w ich pracy łącząc naukową wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami świata biznesu, dlatego wydarzenie dedykowane jest zarówno przedstawicielom środowiska uczelnianego, jak również przedsiębiorcom.

Warstwa merytoryczna wydarzenia wskaże na konkretnych przykładach analizowanych case studies drogę do polepszenia jakości pracy w zakładzie produkcyjnym, a także pozwoli zaprezentować najnowsze technologie rynku obróbki stali. Rozbudowany program wydarzeń towarzyszących pozwoli na poszerzenie sieci kontaktów o wartościowe relacje biznesowe.

KIEDY? 16-18 maja 2022 r.

GDZIE?  Hotel Novotel Kraków City West****

FORMUŁA: HYBRYDOWA (spotkanie stacjonarne z równoczesną transmisją online)

DLA KOGO? 

UDZIAŁ W KONGRESIE REKOMENDUJEMY: prezesom, dyrektorom oraz kadrze zarządzającej firm produkcyjnych oraz usługowych, osobom podejmującym decyzje inwestycyjne/zakupowe, pracownikom działów rozwoju, specjalistom/ ekspertom branży.

JAKA BRANŻA? 

 • AUTOMOTIVE: firmy produkcyjne z sektora automotive
 • MASZYNY I URZĄDZENIA: producenci obrabiarek CNC, wycinarek laserowych, plazmowych, narzędzi, jak również dystrybutorzy.
 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA: producenci robotów przemysłowych i elementów automatyki
 • PRODUCENCI KONSTRUKCJI STALOWYCH
 • PRODUCENCI ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
 • INNE: PRODUCENCI OPROGRAMOWANIA CAD/CAM, PRODUCENCI URZĄDZEŃ METROLOGICZNYCH, FIRMY Z BRANŻY LOTNICZEJ, PRODUCENCI ŁOŻYSK TOCZNYCH, DRUK 3D
 • USŁUGI:
  • FIRMY ŚWIADCZĄCE USŁUGI OBRÓBKI
  • INSTYTUCJE FINANSOWE
  • PLATFORMY INTERNETOWE

Dlaczego warto wziąć udział?

Card image cap Możliwość spotkania z ekspertami z branży maszynowej - 2 dni przepełnione merytoryczną wiedzą
Card image cap Formuła hybrydowa - dowolność w wyborze formuły i dostęp do nagrań
Card image cap Dyskusja, wymiana wiedzy i doświadczeń - uczestnictwo poparte immiennym certyfikatem
Card image cap Nowoczesne rozwiązania i innowacje techniczne na podstawie praktycznych case studies uzupełnione materiałami konferencyjnymi
Card image cap Liczne możliwości nawiązania atrakcyjnych kontaktów biznesowych w trakcie imprez towarzyszących
Card image cap Sprecyzowana, konkretna grupa docelowych odbiorców

Kongres Technologii Obróbki Stali 2022 w formule hybrydowej

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie w hotelu Novotel Kraków City West oraz online za pośrednictwem transmisji na żywo. Zapraszamy do wyboru dogodnej dla Państwa formy uczestnictwa. Jednocześnie gwarantujemy, że w dobie panującej obecnie pandemii koronawirusa wydarzenie zostanie zorganizowane z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa uczestników, prelegentów oraz osób zaangażowanych w realizację konferencji.

 

PARTNER PLATYNOWY

LOTOS

SREBRNI PARTNERZY KONGRESU

PARTNER KONGRESU

PARTNERZY MERYTORYCZNI KONGRESU

ORGANIZATORZY

dlaProdukcji.pl

Sylwetki prelegentów oraz program są na bieżąco aktualizowane
Prelegenci

Card image cap
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Redaktor naczelny czasopisma 'STAL Metale & Nowe Technologie', Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, kierownik Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechniki Rzeszowskiej

Card image cap
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

Kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechniki Rzeszowskiej

Zainteresowania naukowe: budowa i eksploatacja maszyn, systemy CAD/CAE, silniki spalinowe, metoda elementów skończonych, mechatronika.

Card image cap
dr inż. Piotr Kurp

Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska

Inżynier z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie konstrukcji maszyn, urządzeń i przemysłowych instalacji przesyłowych. Studia doktoranckie rozpoczął w roku 2007 na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie w lutym 2015 roku otrzymał stopień doktora. Od 2011 zatrudniony tam na stanowisku asystenta a obecnie adiunkta w Katedrze Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych. Jest kierownikiem Laboratorium Laserowej Obróbki Materiałów mieszczącego się w Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują: technologie laserowe, inżynierię eksploatacji, konstrukcję maszyn. Brał czynny udział jako główny wykonawca w kilku projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest autorem lub współautor ponad 60 publikacji naukowych oraz 6 patentów. Był prelegentem na kilkunastu konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Card image cap
dr hab. inż. Paweł Twardowski, prof. PP

Zakład Obróbki Skrawaniem, Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska.

Specjalizuje się w dynamice oraz monitorowaniu i nadzorowanie procesu skrawania, a w szczególności w zagadnieniach monitorowania stanu ostrzy skrawających stosując metody pośrednie takie jak pomiar siły skrawania, przyspieszeń drgań czy emisji akustycznej. W ostatnim czasie koncentruje się na tematyce obróbki z dużymi prędkościami (HSM), a w szczególności stabilnością procesu skrawania.

Card image cap
Aneta Saramak, doradca podatkowy

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, m.in. dla polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, podmiotów z sektora IT, branży technologicznej oraz produkcyjnej, w zakresie podatków dochodowych i obrotowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu oraz kierowaniu projektami audytów podatkowych i przeglądów due diligence, projektów restrukturyzacyjnych oraz projektów strategicznego planowania podatkowego. Aneta reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Prezenterka na licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, autorka publikacji prasowych, współautorka Komentarza C.H. Beck Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2014 oraz Komentarz 2015.
Aneta pracowała w największych spółkach doradczych w Polsce z tzw. wielkiej czwórki: KPMG i Deloitte Doradztwo Podatkowe; gdzie zajmowała się doradztwem dla instytucji finansowych, głównie banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, firm leasingowych oraz domów maklerskich.

Card image cap
Dominika Ramírez-Wołkiewicz, doradca podatkowy, radca prawny

Ekspert w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.

Card image cap
Michał Hałas, trener, dyrektor merytoryczny obszaru TRIZ/DFX, Grupa ODITK

Pasjonuje go otwieranie myślenia i przełamywanie schematów blokujących innowacyjne czy optymalizacyjne podejście. Lubi pracować z inżynierami 'na żywym organizmie', czyli na realnych wyzwaniach, z którymi się mierzą.
Od lat popularyzuje w Polsce TRIZ - narzędzia rozwiązywania problemów dla inżynierów, a także wysokoefektywne metodyki projektowania DFX (DFA, DFM). W TRIZ fascynuje go możliwość dostarczania prostych rozwiązań dla trudnych lub złożonych problemów. Jego rekord to rozwiązanie w ciągu kilku miesięcy problemu technologicznego, z którym firma nie mogła sobie poradzić przez 20 lat, co przyniosło wielomilionowe oszczędności.
Mocno zakorzeniony w zarządzaniu projektami. Jako jeden z pierwszych aktywnie popularyzował ideę project management w Polsce. Dzięki temu potrafi łączyć innowacyjność, na której obecnie się koncentruje, z projektowym 'dowożeniem' rezultatów.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem Przez lata był Prezesem Stowarzyszenia IPMA (IPMA First Assessor), aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej GRUPY ODITK. Jest pomysłodawcą i gospodarzem Technovation Forum oraz cenionym mówcą konferencyjnym.

Card image cap
dr Piotr Wiśniewski

Założyciel Pierwszej na świecie Platformy Robotów DBR77.com, której celem jest wspieranie robotyzacji oraz automatyzacja produkcji w przedsiębiorstwach, które nie byłyby w stanie zrobić tego samodzielnie. Twórca modelu zarządzania wg koncepcji Hyperreality. Absolwent Harvard Business School. W 2009 r. obronił tytuł doktora nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoim doświadczeniem dzieli się jako wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w ICAN Institute.

Card image cap
Jakub Niespodziański

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach dwóch specjalizacji na kierunku automatyka i robotyka, oraz Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku zarządzanie sprzedażą.
Pasjonat zaawansowanych technologii wytwarzania w zakresie jakości i automatyzacji systemów produkcyjnych. Z sukcesami wdraża rozwiązania poprawiające wydajność i precyzję procesów realizowanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Od blisko 20 lat ściśle współpracuje z czołowymi producentami obrabiarek CNC zarówno w kraju i zagranicą. Dzięki realizowanym projektom w sektorach Automotive, Aerospace, Defence, Mould & Die może pochwalić się szeroką wiedzą w zakresie doradzania i właściwego diagnozowania wyzwań spotykanych na produkcji.
Jakub od 2021 roku jest wyłącznym przedstawicielem japońskiego producenta Tsudakoma, który dostarcza, do przemysłu, rozwiązania w zakresie technologii 4 i 5 osiowych. Uzupełnieniem jego oferty jest szeroki portfel systemów narzędziowych, oraz rozwiązań peryferyjnych dla obrabiarek CNC.

Card image cap
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Zainteresowania naukowe: badania ubytkowych i przyrostowych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania; mikro i nanotechnologie wytwarzania; w szczególności: obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM), laserowa (LBM), obróbki hybrydowe, selektywne spiekanie laserowe (SLS)

Kierunek studiów: Inżynieria produkcji:
Ekologia i zarządzanie środowiskowe, Podstawy obróbek erozyjnych. Zaawansowane techniki wytwarzania

Card image cap
mgr inż. Hubert Danielewski

Specjalista w dziedzinie technologii laserowych, główna specjalizacja - spawanie laserowe, posiada uprawnienia na spawanie laserowe wydane przez UDT, zgodne z dyrektywą ciśnieniową. Prowadzi badania w zakresie technologii laserowych w tym cięcia laserowego, napawania laserowego, hartowania laserowego, czyszczenie laserowe oraz spawania laserowego obejmujące zarówno opracowywanie jak i wdrażanie technologii laserowych. Od 2016 rok absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej. W 2011 roku uzyskał stopień mgr inż. na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Decyzją Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 marca 2015 wszczęcie przewodu doktorskiego i rozpoczęcie realizacji pracy na temat: „Wpływ parametrów technologicznych spawania laserowego na kształt przetopu”. Od 2016 roku zatrudniony na stanowisku asystenta (stanowisko naukowo-dydaktyczne) w Katedrze Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych w Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN. Autor lub współautor 36 publikacji naukowych w tym 16 z listy "A" MEiN (14 JCR), 6 z WoS, 2 z listy "B" MEiN, 6 w innych czasopismach oraz 7 rozdziałów w monografiach. Autor lub współautor 5 patentów oraz 11 zgłoszeń patentowych. 5-krotny laureat nagrody Rektora za działalność naukową, nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”, za realizację projektu NCBiR Lider pt."Technologia wykonywania szczelnych złączy do instalacji gazowniczych z wykorzystaniem skoncentrowanego źródła energii". Kierownik projektu badawczego LIDER VIII, realizowanego według umowy nr LIDER/31/0173/L-8/16/NCBR/2017, jako główny wykonawca udział w 6 projektach NCBiR oraz 1 NCN.

Card image cap
dr inż. Paweł Knast

adiunkt zatrudniony w Akademii Kaliskiej im. im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na Wydziale Politechnicznym w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn prowadzi badania naukowe w obszarze inżynierii mechanicznej. Działalność naukowa prowadzona do dnia obrony pracy dyplomowej 07.07.1998. pt. „Metodyka oceny procesów technologicznych montażu za pomocą sieci Petriego” - dotyczyła obszaru robotyzacji, automatyzacji i modelowania procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem montażu oraz jego opisu z wykorzystaniem sieci Petriego. Drugi okres działalności naukowej obejmuje lata 1998 – 2018, w których P. Knast prowadził badania obserwacyjne, doświadczalne i empiryczne w praktyce przemysłowej. Pracował w zespole projektowym „Budowa usługowego robota mobilnego o strukturze modułowej” o numerze 0513/T02/2007/02 – pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kozłowskiego z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Dwadzieścia lat pracy w przemyśle w firmach Rem-Pol i Stomil oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego pozwoliło zweryfikować założenia teoretyczne i wzory matematyczne opisujące zagadnienia inżynierii mechanicznej we wdrożonych aplikacjach przemysłowych. Wariantowanie i różnorodność wdrożonych projektów pozwoliła na bardzo szerokie wykorzystanie i praktyczne zweryfikowanie przydatności różnych modeli matematycznych i logicznych oraz wyników procesów badawczych. Od roku 2018 P. Knast prowadzi prace naukowe mające na celu opisanie podstaw teoretycznych i praktycznych rewolucji przemysłowej 4.0 w zakresie inżynierii mechanicznej, zarządzania, optymalizacji, bezpieczeństwa maszyn, ruchu drogowego. Dodatkowa naukowa pasja P. Knasta to zagadnienia etyki technicznej oraz filozofii związanej z rozwojem przemysłowym społeczeństw i poszukiwanie przyczyn dysproporcji w rozwoju technicznym przedsiębiorstw, a także krajów.

Card image cap
Łukasz Lasota

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w transakcjach zabezpieczających ryzyko surowcowe oraz walutowe.
Skutecznie i prostych językiem pokazuje, jak podejść do transakcji pochodnych.
Po 13 latach pracy jako ekspert ds. rynków finansowych w mBanku, prowadzi własną działalność. Współpracuje z firmami z sektora MŚP w zakresie pomocy przedsiębiorcom w zarządzaniu ryzykiem finansowym.
Prowadzi szkolenia, które obejmują m.in. rynek surowcowy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku stalowego. Analizuje rynek fizyczny oraz finansowy w zakresie stali czarnej oraz nierdzewnej, złomu stalowego, prętów czy metali nieżelaznych.
Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Jeden z panelistów na co rocznym spotkaniu na Londyńskiej Giełdzie Metali - LME.
Lubi angażować się we wszelkiego typu akcje promujące wiedzę o rynku surowcowym.
Media społecznościowe: linkedin.com/in/lasotalukasz

Card image cap
Jacek Szypuła

Absolwent wydziału mechanicznego oraz mechatronicznego Politechniki Warszawskiej od wielu lat związany z przemysłem maszyn CNC oraz automatyzacji ich produkcji. Reprezentant marki Prima Power na polski rynek - wolnostojących maszyn i zautomatyzowanych linii produkcyjnych do elementów z blachy.

Card image cap
Radosław Lenart

Jest absolwentem chemii, ukończył Politechnikę Krakowską, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W LOTOS Oil pracuje od czternastu lat. Od czterech lat kieruje działem technologicznym i odpowiada za rozwój środków smarnych zarówno motoryzacyjnych, jak i przemysłowych oraz pozostałych - w obszarze technologicznym. Uprzednio pracował jako starszy specjalista i odpowiadał za rozwój środków smarnych przemysłowych, aspekty techniczne oraz wsparcie techniczne klientów. Przed dołączeniem do LOTOS Oil w 2008 roku pracował jako technolog i specjalista w przemyśle. Generalnie posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży przemysłowej.

Card image cap
Marzena Wróbel

Absolwentka Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalizacja technologia ropy i gazu. Od ponad dwóch lat specjalista technolog w LOTOS Oil odpowiedzialna za rozwój przemysłowych środków smarnych oraz wsparcie techniczne klientów. Przez poprzednie 10 lat pracowała jako specjalista ds. badań i rozwoju oraz inżynier wsparcia technicznego w firmach o podobnym profilu działalności zajmując się głównie badaniami i rozwojem technologii cieczy do obróbki metali, a także badaniami i oceną jakości olejów i emulsji pracujących u klientów.

Card image cap
Ryszard Sauk

W 1997 roku Ryszard Sauk ukończył kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa na Politechnice Szczecińskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Po ukończeniu studiów Pan Sauk rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „INSTAL” S.A. gdzie zdobył doświadczenie oraz szczegółową wiedzę inżynierską nadzorując wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji stalowych, a także budowy instalacji przemysłowych. Od roku 2000 pracuje w Urzędzie Dozoru Technicznego, najpierw w dziale urządzeń ciśnieniowych Szczecińskiego Oddziału UDT w którym osiągnął najwyższy poziom kompetencji w obszarze inspekcji urządzeń ciśnieniowych i uzyskał stopień głównego specjalisty, następnie w Departamencie Innowacji i Rozwoju oraz w Departamencie Certyfikacji i Oceny Zgodności Centrali UDT w Warszawie, gdzie pełnił funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa procesowego. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Pan Ryszard Sauk specjalizował się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem procesowym, funkcjonalnym oraz szeroko rozumianymi metodami analizy i oceny ryzyka w systemach przemysłowych, w obszarze tym posiada ogromne doświadczenie praktyczne oraz głęboką wiedzę teoretyczną. W czasie wielu lat kariery zawodowej prowadził analizy najważniejszych i najbardziej skomplikowanych instalacji w kraju i zagranicą, jest autorem publikacji naukowych oraz referatów z zakresu bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego prezentowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz sympozjach (m.in. Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), jego prace naukowe cytowane są w zagranicznych pracach naukowych. Obecnie Pan Sauk pełni funkcję eksperta ds. Oceny Zgodności w Szczecińskim Oddziale UDT.

Program

 • 14:00
  Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

 • 15:00 do 18:00
  Wycieczka regionalna do Browaru Górniczo-Hutniczego

  BGH to lokalny browar rzemieślniczy, który przy wytwarzaniu piwa stosuje tylko naturalne składniki. Browar wyróżnia się przez stosowanie w większości receptur wyłącznie polskich odmian chmielu.

 • 19:00
  Powitalny grill integracyjny

 • 9:00-9:30
  Powitalna kawa i rejestracja uczestników

 • 9:30-10:00
  Uroczyste otwarcie kongresu oraz przywitanie gości

 • OBRÓBKA SKRAWANIEM 10:00
  I SESJA:

  OBRÓBKA SKRAWANIEM

 • 10:00-12:00
  Panel tematyczny:

  Rozwój technologii, rozwiązania narzędziowe oraz procesy wspierające obróbkę skrawaniem

 • dr hab. inż. Paweł Twardowski, prof. PP

  Współczesne trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem

  Wystąpienie dotyczy omówienia najnowszych trendów rozwojowych w obróbce skrawaniem. Koncentruje się głównie na trendach wg. autora, najistotniejszych. Omówi on trendy rozwojowe jakie miały miejsce pod koniec XX wieku a następnie pokaże obecną sytuację. Każdy z nich scharakteryzuje podając tylko podstawowe informacje. W podsumowaniu zasygnalizuje wpływ Przemysłu 4.0 na całą branżę budowy i eksploatacji maszyn jakie będzie miał miejsce w najbliższych latach.

 • Radosław Lenart, Marzena Wróbel

  Oleje do obróbki metali dla wymagających

  Cz. I – Marzena Wróbel

  Funkcje olejów do obróbki metali

  Oleje emulgujące i nieemulgujące- zalety i wady w zależności od rodzaju produktu Emulsin Pro, Emulsin Pro MW- nowa linia mineralnych olejów emulgujących do obróbki metali

  Na co zwrócić uwagę przy użytkowaniu emulsji- podstawowe badania

  Cz. II Radosław Lenart

  Rosnące wymagania ostatecznych użytkowników olejów obróbkowych determinują określone parametry użytkowe przedmiotowych olejów. Wymagania jakościowe są na co raz wyższym poziomie. Dodatkowo, rozporządzenia prawne np. REACH nakładają na producentów środków kolejne obostrzenia. Powyższe musi być zweryfikowane bezpośrednio z klientem. Bez tej weryfikacji nawet najlepszy produkt będzie tylko produktem teoretycznym.

  Uwzględniając powyższe LOTOS Oil we współpracy z jednym z czołowych klientów działających w branży wytwórczej części do automotive stworzył nowoczesny olej o nazwie IZOMIL EP 20.

 • Jakub Niespodziański

  Blaski i cienie optymalnych rozwiązań w 4, 5-osiowych procesach wytwarzania

  Moment doboru optymalnych, najlepszych rozwiązań dla procesów produkcyjnych jest czasem zarówno

  ekscytującym, jak również pełnym niepewności i obaw dla przyszłego inwestora. Czy uda się właściwie

  wytypować i zakupić możliwie najlepszą technologię? W trakcie kongresu postaram się podjąć wyzwanie

  i odpowiedzieć na kilka najczęściej zadawanych sobie pytań, między innymi:

  -Jaką drogą podążyć przy wyborze najlepszej obrabiarki CNC?
  - Jakie peryferia będą niezbędne, właściwie do stworzenia niezbędnego procesu produkcyjnego?
  -Czy wybrane rozwiązania, technologie dla naszego procesu powinny być uniwersalne, czy też najbardziej dedykowane jak to tylko możliwe?

  Mam nadzieję, że moja wiedza i doświadczenie pozwoli w omówionym zakresie odpowiedzieć na większość Waszych wątpliwości.

 • Dodatkowe środki na inwestycje: robotyzacja, badania i rozwój, nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing
  Dominika Ramírez-Wołkiewicz oraz Aneta Saramak

  Dodatkowe środki na inwestycje: robotyzacja, badania i rozwój, nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing

  Czy wydatki na maszyny, roboty, rozwój produkcji a nawet zakup nieruchomości można sfinansować z podatku, i nigdy nie odprowadzać go do urzędu skarbowego? Tak, w branży produkcji przemysłowej przepisy podatkowe pozwalają na finansowanie inwestycji z podatków. Dzięki zastosowaniu dostępnych ulg podatkowych firmy produkcyjne pozyskują znaczące kwoty na inwestycje, dalszy rozwój lub modernizację przedsiębiorstw. Opowiemy jak to zrobić i uzyskać konkretne środki finansowe.

 • Łukasz Lasota

  Jak można zredukować zmienność cen produktów stalowych. Bieżąca sytuacja na rynkach finansowych i prognozy cen

  Podczas prelekcji zostanie przedstawiony materiał o:
  🔸 bieżącej sytuacji rynkowej na rynku stali,
  🔸 możliwościach zabezpieczenia cen produktów stalowych w oparciu o rynek finansowy,
  🔸 sposobach podejścia do zabezpieczenia ryzyka finansowego,
  🔸 praktycznym przykładzie z jakimi borykają się firmy przy długoterminowych zamówieniach,
  🔸 aktualnych prognozach rynkach finansowych i tym co czeka nas na surowcach w najbliższych miesiącach.

 • Panel tematyczny:

  Diagnostyka procesów i zapobieganie awariom

 • dr inż. Pawł Knast

  Efektywność diagnostyki w zakresie utrzymania ruchu, zapobiegania wypadkom przy pracy w celu osiągnięcia optymalizacji kosztów i zwiększenia przychodów ze sprzedaży

  Tematy poruszane podczas prezentacji:
  🔸Misja, Wizja i Cel Firmy - spójne z rozwojem działów produkcji, utrzymania ruchu i R&D;
  🔸Diagnostyka sanu maszyn i urządzeń oraz konstrukcji stalowych;
  🔸Prewencja i eliminacja awarii, usterek maszyn i zagrożenia wypadkiem przy pracy w aspekcie technicznym i organizacyjnym;
  🔸Konstruowanie tribologiczne w aspekcie zużycia i diagnostyki maszyn oraz podniesienia poziomu sprzedaży;
  🔸Długość życia wyrobu, w kontekście ich użytkowania i sprzedaży;
  🔸Efekt domina w zarządzaniu i diagnozowaniu uszkodzeń linii produkcyjnych.

 • 13:00-14:00
  Przerwa obiadowa

 • OBRÓBKA PLASTYCZNA 14:30-16:30
  II SESJA:

  OBRÓBKA PLASTYCZNA

  Zaawansowane technologie, materiały i maszyny w służbie kształtowania plastycznego

 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

  Wybrane aspekty niekonwencjonalnych i ich hybrydowych metod kształtowania materiałów konstrukcyjnych

  Rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń zwykle powoduje wzrost wymagań w zakresie wydajności, dokładności i jakości warstwy wierzchniej elementów obrabianych. Wzrost wymagań często związany jest z koniecznością zastosowania materiału o specjalnych właściwościach zwykle trudnych lub niemożliwych do kształtowania w procesach skrawania lub szlifowania. Z tego względu do obróbki tych specjalnych materiałów stosuję się niekonwencjonalne metody wytwarzania.
  W wystąpieniu postaram się:
  🔸 przedstawić bardzo ogólną charakterystykę metod wytwarzania,
  🔸 opisać zjawiska fizyko – chemiczne zachodzące w procesach obróbki elektrochemicznej (ECM) i elektroerozyjnej EDM),
  🔸 scharakteryzować podstawy technologii ECM i EDM,
  🔸 przedstawić przykłady praktycznych zastosowań,
  🔸 wskazać kierunki rozwoju.

 • Ryszard Sauk eksperta ds. oceny zgodności - Urząd Dozoru technicznego

  Maszyny i linie technologiczne jako źródła ryzyka w ujęciu dyrektywy 2006/42/WE

 • dr inż. Piotr Kurp

  Wytwarzanie kompensatorów metalowych hybrydową metodą kształtowania laserowego wspomaganego mechanicznie

  W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony alternatywny sposób wytwarzani kompensatorów metalowych hybrydową metodą kształtowania laserowego wspomaganego mechanicznie. Metoda ta pozwala na wytwarzanie elementów o większych grubościach ścianek niż dotychczasowe. Kompensatory o grubszych ścinkach mogą pracować przy większych ciśnieniach, niż kompensatory obecnie stosowane. Zostaną zaprezentowane założenia technologiczne oraz praktyczne rozwiązania w zakresie produkcji kompensatorów w/w metodą. Ponadto zostaną przedstawione gotowe produkty, które zostały wytworzone w trakcie prowadzonych prac rozwojowych w ramach projektu badawczego Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer umowy LIDER/44/0164/L-11/19/NCBR/2020, tytuł projektu 'Opracowanie nowego rodzaju kompensatorów metalowych oraz technologii ich wytwarzania'.

 • 16:30
  Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 • Uroczysty bankiet 20:00

  Uroczysty bankiet

 • 10:00
  Otwarcie II dnia kongresu

 • Nowoczesne rozwiązania w technologiach cięcia 10:00-11:50
  III SESJA:

  Nowoczesne rozwiązania w technologiach cięcia

 • mgr inż. Hubert Danielewski

  Wykorzystanie technologii cięcia laserowego w aplikacjach specjalistycznych

  Tradycyjnie proces cięcia laserowego wykorzystuje skoncentrowaną wiązkę laserową oraz strumień gazu roboczego do wywołania utraty spójności materiału. Wiązka lasera wykorzystywana jest do wywołania efektu termicznego (wypalenia, przetopienia lub odparowania materiału) a strumień gazu roboczego służy do usunięcie ze szczeliny cięcia resztek materiału. W zastosowaniach przemysłowych to właśnie cięcia laserowe jest najpowszechniej stosowaną technologią, zakłada się, że około 70% laserów wykorzystywanych przemysłowo są to lasery przeznaczone do cięcia. Właściwości procesu cięcia laserowego w tym powtarzalność, niewielki wpływ ciepła oraz bardzo duże prędkości procesu sprawiają, że technologia ta powszechnie jest stosowana do cięcie blach oraz profili stalowych. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów laserów, które różnią się od siebie przede wszystkim źródłem za pomocą którego generowana jest wiązka. Rodzaj oraz charakterystyka urządzenia laserowego wpływa bezpośrednio na efekt procesu cięcia, tak więc nie każdy laser do cięcia będzie odpowiednie dla danej aplikacji, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z cięciem precyzyjnym lub materiałów wrażliwych na gradienty temperatury. Poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju lasera oraz techniki cięcia umożliwia również przecinanie materiałów nie metalowych w tym również tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki, szkła itp. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wyniki porównawcze procesu cięcia laserowego materiałów metalowych za pomocą różnego rodzaju laserów. Przedstawione zostaną również specjalistyczne techniki cięcia dedykowane dla bardzo precyzyjnych aplikacji wraz z przykładami zastosowania. Dodatkowo zaprezentowane zostaną technologie wspomagające proces cięcia laserowego umożliwiające poprawienie efektów jakości cięcia laserowego.

 • Jacek Szypuła, reprezentant firmy PRIMA POWER

  Trendy i kierunki rozwoju przemysłu maszynowego przeznaczonego do obróbki blachy cienkiej i średniej grubości - automatyzacja, magazynowanie, wykrawanie, cięcie laserowe 2D, 3D oraz gięcie

 • Automatyzacja i zarządzanie procesem produkcyjnym 11:50-13:00
  IV SESJA

  Automatyzacja i zarządzanie procesem produkcyjnym

 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

  Możliwości zastosowania druku 3D w przemyśle motoryzacyjnym

  Tematyka prelekcji dotyczy analizy technologii przyrostowych w odniesieniu do ich zastosowania w szeroko rozumianym przemyśle motoryzacyjnym. W pierwszej części prezentacji zostaną przedstawione zagadnienia związane z normowaniem technik przyrostowych w zakresie procesów wytwarzania, stosowanych materiałów i kontroli jakości wyrobów. Druga część prelekcji będzie dotyczyła aplikacji technologii druku 3D m.in. zastosowania do wytwarzania wyrobów oraz narzędzi technologicznych dla przemysłu motoryzacyjnego. W podsumowaniu zostanie przedstawiona analiza doboru metod przyrostowych w odniesieniu do określonych zastosowań badawczych i przemysłowych kontekście struktury Przemysłu 4.0.

 • 13:00-14:00
  Przerwa kawowa

 • Michał Hałas

  Krzywa rządząca wzrostem, ale i śmiercią technologii

  Eaton w Tczewie od lat projektuje i produkuje skrzynie biegów dla ciężarówek. Niedawno jednak Eaton zdecydował już więcej nie rozwijać manualnych skrzyń biegów. To wcale nie jest łatwe przejść na skrzynie automatyczne, gdy kilkadziesiąt lat było się coraz lepszym w ewolwentach kół zębatych skrzyń manualnych. Niby podobne, ale bardzo dużo różnic.
  W trakcie wystąpienia o krzywej S zobaczycie inne przykłady rozwoju i upadku całych technologii wpisujących się w bardzo nieintuicyjną krzywą, która ciągle się powtarza, ale ciągle sprawia nam kłopoty z powodu nieintuicyjności.
  Krzywa rozwoju 'S' jest narzędziem wspierającym decyzje, mające później największe strategiczne skutki. Naładowana przykładami prezentacja zainspiruje Cię, jeśli tylko konkurujesz na rynku, na którym wymierające produkty trzeba zastępować nowymi.

 • dr Piotr Wiśniewski

  Mapa drogowa digitalizacji - transformacja firmy na przykładzie platformy robotów DBR77

  Mapa Drogowej Digitalizacji to kompleksowa zmiana obejmująca wszystkie procesy w organizacji, którą warto zaplanować i wdrożyć, aby zdobyć przewagę rynkową. Digitalizacja to podstawowy i nieodłączny element Przemysłu 4.0, a możliwość wdrożenia innowacyjnych wizji przez organizację w ogromnym stopniu zależy od stopnia jej cyfryzacji. Dlatego też digitalna transformacja to naturalna konsekwencja wymogów rynkowych czasów, w których toczy się wyścig o dane i ich lepsze wykorzystanie.

 • 16:15
  Zakończenie kongresu, rozdanie certyfikatów

Cennik

Formy udziału w kongresie: stacjonarna oraz online

Pakiet z prenumeratą

1350 zł netto

udział w Kongresie wraz z prenumeratą czasopisma "STAL Metale & Nowe Technologie"

Zgłoś udział

Pakiet standard

1290 zł netto

udział w Kongresie

Zgłoś udział

Pakiet "3 osoba minus 50%"

2925 zł netto

udział w Kongresie dla 3 osób

Zgłoś udział

Pakiet online z prenumeratą

650 zł netto

udział w Kongresie online wraz z prenumeratą czasopisma "STAL Metale & Nowe Technologie"

Zgłoś udział

Pakiet online standard

590 zł netto

udział w kongresie w wersji online

Zgłoś udział

Pakiet online "3 osoba minus 50%"

1475 zł netto

udział w Kongresie dla 3 osób

Zgłoś udział

Cena udziału stacjonarnego zawiera:

 • udział w dwóch dniach merytorycznych (czterech sesjach tematycznych),
 • obiady i przerwy kawowe,
 • grill integracyjny,
 • kolacja główna,
 • materiały konferencyjne,
 • strefa chillout,
 • wycieczka regionalna;
 • dostęp do materiałów oraz nagrań pokonferencyjnych;
 • certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji.

* cena nie zawiera kosztów noclegów oraz parkingów

W CELU ZAREZERWOWANIA NOCLEGU WEDŁUG CENNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO UCZESTNIKOM KONFERENCJI PO REJESTRACJI NA KONGRES ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA PROSIMY O KONTAKT Z REDAKCJĄ: KATARZYNA KUCHARSKA tel.: 728 922 026, k.kucharska@elamed.pl, stal@elamed.pl

Cena uczestnictwa online zawiera:

 • dwa dni merytorycznych wykładów;
 • dostęp do materiałów pokonferencyjnych oraz nagrań;
 • certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji.

 

Konferencja odbędzie się w czterogwiazdkowym hotelu Novotel Kraków City West****

Hotel zaskoczy Cię nowoczesnymi wnętrzami, odnowionym centrum fitness, i basenem. Przestronne 30-metrowe pokoje i superszybkie WiFi gwarantuje idealne warunki do pracy.

Dogodny dojazd do obwodnicy czy lotniska w Balicach oraz stacji kolejowej Kraków Bronowice.

Lokalizacja z dogodnymi połączeniami komunikacji miejskiej do Starego Miasta, Kazimierza, Dolnych Młynów czy Centrum ICE, wręcz obok krakowskich Błoń, Kopca Kościuszki, a zarazem w szybko zmieniającej się w centrum biurowe, zachodniej części miasta.

Propozycje zakwaterowania:
pokój Novation 1 os. – 299 zł brutto
pokój Novation 2 os. – 329 zł brutto
pokój Executive 1 os. – 339 zł brutto
pokój Executive 2 os. – 369 zł brutto
Cena zawiera: nocleg, śniadanie, dostęp do internetu, centrum fitness i basen

Wycieczka regionalna do Browaru Górniczo-Hutniczego

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołano Browar Górniczo-Hutniczy w należącym do AGH Klubie Studio. Do współtworzenia BGH zostali zaproszeni nie tylko studenci, absolwenci, pracownicy i sympatycy AGH, ale też wszyscy zainteresowani tym niezwykłym przedsięwzięciem.

Powstanie Browaru Górniczo-Hutniczego nawiązuje do bogatych korzeni kulturowych łączących piwowarstwo, górnictwo oraz Akademię, w szczególności poprzez tradycyjny sposób świętowania Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika.
AGH organizuje w różnych formach te uroczystości od początków swojego istnienia.

Królewskie miasto Kraków

Kraków to miasto o tysiącletniej historii, dawna siedziba królów polskich i stolica kraju, a dzisiaj jedna z ważniejszych europejskich metropolii. Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne – od średniowiecza po czasy współczesne.

Sercem miasta od setek lat jest Rynek Główny − największy plac miejski średniowiecznej Europy, zachowany w niezmienionym kształcie od 1257 r. i wpisany na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 r. Z wieży bazyliki Mariackiej od 600 lat co godzinę na cztery strony świata grany jest hejnał. Pośrodku stoją Sukiennice – średniowieczna hala targowa – jeden z najlepiej rozpoznawalnych polskich zabytków.

Zarezerwuj miejsce już dziś!

Podany kod jest nieprawidłowy, wprowadź ponownie.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.